/ / Ümummilli Liderin milli iqtisadiyyat strategiyası uğurla davam etdirilir

Ümummilli Liderin milli iqtisadiyyat strategiyası uğurla davam etdirilir

35 Baxış

Ümummilli Liderin milli iqtisadiyyat strategiyası uğurla davam etdirilir

Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi, dahi şəxsiyyət, dövlət xadimi Heydər Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlər bu gün ölkəmizin bütün sahələrinin, o cümlədən iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradıb.

Ulu Öndər Heydər Əliyev tarixin ən çətin, məsuliyyətli anlarında Azərbaycan xalqının milli mövcudluğunu qoruyub, xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürüb, respublikamızın milli iqtisadiyyatının yüksəlməsinə nail olub. Ölkəyə rəhbərlik etdiyi ilk gündən Ümummilli Lider yüksək işgüzarlığı və idarəetmə bacarığı sayəsində respublikanın iqtisadiyyatını ön sıralara çıxarmağı bacarıb. Dahi şəxsiyyət o illərdə Azərbaycanda həyata keçirdiyi taleyüklü tədbirlərin mahiyyətini belə xarakterizə edirdi: “Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Hər şeydən əvvəl, iqtisadi cəhətdən. Çünki istənilən müstəqilliyin əsasında iqtisadiyyat durur. Məsələn, mən burada çoxlu elektrik stansiyaları tikdirdim. Məndən soruşurdular ki, bunlar sənin nəyinə lazımdır? Mən onlara bunu nə üçün etdiyimi demirdim… Amma mən istəyirdim ki, mənim ölkəm, mənim xalqım istənilən şəraitdə müstəqil yaşaya bilsin”.

1994-cü il fevralın 9-da Ankarada dünya ölkələrinin Türkiyədəki səfirləri və diplomatik heyətlərinin üzvləri ilə görüşdə Ulu Öndər Heydər Əliyev çıxışında qeyd edib ki, iqtisadiyyat sahəsində bizim yolumuz sərbəst iqtisadiyyat yoludur, iqtisadi islahatlar keçirməklə Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin iqtisadiyyatına yaxınlaşdırmaq yoludur.

Tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti sayəsində əldə olunan makroiqtisadi sabitlik, sənayedə və digər sahələrdə iqtisadi göstəricilərin artımı, həyata keçirilən geniş miqyaslı iqtisadi islahatların ilkin nəticələri aparılan siyasətin düzgünlüyünü və Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatı yolunda inamlı addımlarını təsdiq etdi.

Ölkə əhəmiyyətli nailiyyətlərindən olan Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması, əldə olunan gəlirlə milli büdcəni bərpa etmək, möhkəmləndirmək, əhalinin sosial səviyyəsinin yüksəldilməsi həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsi idi.

“Dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, vətəndaşlarımızın rifahını yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.” – deyən müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasəti ölkəmizi iqtisadi, siyasi və mənəvi sahələrdə uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan yaratdı. Ümummilli Liderin layiqli varisi Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən Müstəqil Azərbaycan bu gün beynəlxalq aləm və dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən regionun lider dövləti kimi qəbul olunur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan inkişaf yolu, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələri bundan sonra da uğurla davam edəcək.

Nurəddin İbrahimov
YAP Gəncə şəhər təşkilatının sədr müavini, Siyasi elimlər üzrə fəlsəfə doktoru

FOTO / VİDEO
VİDEO